Добре дошли във Фратерните 2020

Общ преглед

Бъдещето на Европа. Вашият избор.

Вие отворихте началната страница на Европейската Гражданска Иниациатива Фратерните 2020 (F2020). Фратерните 2020 има за цел да подобри обменните програми на Европейския Съюз - като Еразъм или Европейската Доброволческа Служба (ЕДС), за да допринесе за изграждането на обединена Европа, базирана на солидарност между гражданите. Правейки тези програми по-привлекателни ще даде възможност на повече граждани на Европейския съюз да прекарат известно време в друга държава-членка и по този начин да разберат какво в действителност означава “Обединена Европа” за тях. Този опит, също така, ще допринесе за развитието на междукултурни умения и междукултурно разбирателство, които от своя страна ще допринесат за позитивни икономически, социални и културни ефекти върху Стария континент.

Фратерните 2020 вече е подкрепена от редица именити академици и неправителствени организации (НПО) от цяла Европа. Ако и Вие смятате, че повече хора трябва да имат възможността да прекарат известно време в друга държава-членка, Ви молим да подкрепите нашата инициатива.

подпишете сега | следващ раздел

Какво представлява европейската гражданска инициатива?